Select Page

Especial Coronavirus | Informació per la ciutadania

Registre col·legial

Consulta si una infermera està col·legiada

DACS

Consulta el registre d'infermeres amb DACS

Societats professionals

Consulta el registre de societats professionals

i

Drets i deures

Informació sobre els drets i deures dels usuaris

q

Queixes, reclamacions i denúncies

Realitza-les en línia

Fundació pel progrés i el desenvolupament de la infermeria en benefici de la salut de les persones